Usługi

Profesjonalne badanie wariografem

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobytemu zarówno w służbach mundurowych, jak i podczas prowadzenia działalności gospodarczej, jesteśmy w stanie przyjmować różnorodne zlecenia.

Ofertę badania wykrywaczem kłamstw kierujemy m.in. do:

  • firm ochroniarskich,
  • firm branży samochodowej,
  • firm transportowych,
  • firm kurierskich,
  • hurtowni i magazynów,
  • banków,
  • placówek handlowych,
  • osób prywatnych.

W swojej ofercie mamy różne rodzaje badań wariografem, ze względu na ich cel i dostosowany do tego zestaw pytań.

Badania osób ubiegających się o pracę

Jest to tani sposób na przyspieszenie rekrutacji i określenie stopnia ryzyka związanego z zatrudnieniem danej osoby. Dzięki badaniu wariografem ujawnione zostają np. informacje o nałogach kandydata i jego ewentualnej przeszłości kryminalnej. Analiza pozwala także wykluczyć podejmowanie przez niego działania wywiadu gospodarczego na rzecz konkurencji. Badanie takie to m.in. sposób na obniżenie kosztów związanych z częstą wymianą kadr.

Okresowe badania personelu (tzw. skrining)

Ich głównym celem jest ustalenie, czy w okresie poprzedzającym badanie pracownik nie popełnił czynów na szkodę firmy, w której jest zatrudniony. Sprawdzają one lojalność wobec pracodawcy, a także mają znaczenie profilaktyczne, zapobiegając występowaniu zdarzeń niekorzystnych dla firmy, np. kradzieży mienia.

Badania specjalne

Ten rodzaj badań prowadzimy na zlecenie firm, w których wystąpiły zdarzenia o charakterze przestępczym, a których okoliczności wskazują, że ich sprawcami mogą być zatrudnieni w firmie pracownicy. Przedmiotowy rodzaj badań umożliwia odzyskanie skradzionego mienia i wyeliminowanie pracowników o skłonnościach kryminalnych.

Badania o charakterze rodzinnym

Ten rodzaj badania wykrywaczem kłamstw pozwala m.in. ocenić wierność współmałżonków oraz dowiedzieć się prawdy o zdarzeniach przestępczych w gronie rodziny. Wyniki tego typu badania są wskazówką do podjęcia kluczowych życiowych decyzji

Koszt badania uzależniony jest od liczby osób poddawanych badaniu oraz złożoności badanych problemów. Ceny, każdorazowo negocjowane ze zlecającym, wahają się w granicach od 800 do 1300 zł za osobę. W przypadku badania więcej niż 5 osób, w cenę wliczony jest również koszt dojazdu do miejsca badań. Koszty związane z ewentualnym zakwaterowaniem eksperta prowadzącego badanie pokrywa zlecający.

Firmom szczególnie narażonym np. na działania wywiadowcze ze strony konkurencji, kradzieże mienia czy technologii itp. oferujemy możliwość stałej współpracy. Ceny po uzgodnieniu mogą być wówczas niższe od podanych.

Zlecenia przyjmujemy telefonicznie. Termin i miejsce ich wykonania ustalamy zgodnie z życzeniem klienta.

Wystawiamy faktury VAT oraz prowadzimy badania w oparciu o umowę zlecenie bądź umowę o dzieło.

Płatność przyjmowana jest gotówką przed rozpoczęciem badania, w dniu jego realizacji. W przypadku wystawienia faktury istnieje możliwość opłacenia zlecenia przelewem na konto.

Użycie wykrywacza kłamstw przez osobę, która robiła to już tysiące razy, podnosi wiarygodność wyników badań!
Zatrudnij profesjonalistów, a dowiesz się prawdy.