Badanie

Na czym polega badanie wykrywaczem kłamstw

Współczesny wariograf (poligraf, wykrywacz kłamstw, detektor kłamstwa) to urządzenie elektroniczne, rejestrujące reakcje fizjologiczne organizmu osoby badanej podczas odpowiadania na pytania badającego. Tymi reakcjami są: ciśnienie krwi, rytm pracy serca, zmiany oporności elektrycznej skóry, rytm oddychania oraz aktywacja mięśniowa. Badanie nie wywołuje żadnych dolegliwości.

Rejestrowane w toku badania zmiany w przebiegu reakcji fizjologicznych są korelatami silnych procesów emocjonalnych. Każda silna emocja (występująca m.in. w trakcie popełniania przestępstwa) pozostawia swój trwały ślad w świadomości (systemie nerwowym) człowieka. W chwili zadziałania na osobę badaną znaczącym dla niej bodźcem (w postaci pytania lub obrazu) nawiązującym do popełnionego czynu następuje aktywizacja „zapisanego” w systemie nerwowym śladu emocjonalnego, o czym świadczą wymierne zmiany w zapisie rejestrowanych parametrów fizjologicznych

Badanie jest dobrowolne. Nie można nikogo zmuszać do poddania się badaniu. Wyrażając zgodę na badanie osoba badana podpisuje stosowne oświadczenie.

Rozmowa wstępna

Jej celem jest przygotowanie osoby poddawanej badaniu: zapoznaniu jej z metodyką i pytaniami testowymi. W badaniach specjalnych wykorzystujemy metodę wywiadu z analizą behawioralną zachowania.

Test z wykorzystaniem aparatu

Test składa się z 10-12 pytań, na które osoba badana udziela odpowiedzi „tak” lub „nie”. Przed rozpoczęciem procedury wykonywany jest test próbny, mający na celu ustalenie specyficznych zmian reakcji fizjologicznych osoby badanej.

Wywiad końcowy

Ma na celu wyjaśnienie przyczyn ewentualnie zarejestrowanych zmian fizjologicznych występujących po zadaniu pytań testowych.

Na podstawie oceny zachowania osoby badanej i jej wypowiedzi oraz po dokładnej analizie zarejestrowanych reakcji fizjologicznych informuje się zleceniodawcę badań o jego wyniku. Badania przeprowadzone przez dobrze wyszkolonego i posiadającego duże doświadczenie specjalistę zapewniają wysoką skuteczność.

Czas badania jednej osoby to średnio 1,5 – 2 godziny. W badaniu uczestniczy osoba badana i prowadzący badanie. Podczas badań rodzinnych obecny może być zleceniodawca, jednak tylko w roli obserwatora (bez możliwości komentowania) i za zgodą osoby badanej.

Ceny badania wykrywaczem kłamstw negocjowane są indywidualnie ze zlecającym.

Profesjonalne badanie wariografem? Tylko u nas!